Numbers 20:15
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3381 [e]way-yê-rə-ḏūוַיֵּרְד֤וּand went downVerb
1 [e]’ă-ḇō-ṯê-nūאֲבֹתֵ֙ינוּ֙How our fathersNoun
4714 [e]miṣ-ray-māh,מִצְרַ֔יְמָהto EgyptNoun
3427 [e]wan-nê-šeḇוַנֵּ֥שֶׁבand we have dwelledVerb
4714 [e]bə-miṣ-ra-yimבְּמִצְרַ֖יִםin EgyptNoun
3117 [e]yā-mîmיָמִ֣יםa timeNoun
7227 [e]rab-bîm;רַבִּ֑יםlongAdj
7489 [e]way-yā-rê-‘ūוַיָּרֵ֥עוּand mistreatedVerb
  lā-nūלָ֛נוּtoPrep
4713 [e]miṣ-ra-yimמִצְרַ֖יִםthe EgyptiansAdj
1 [e]wə-la-’ă-ḇō-ṯê-nū.וְלַאֲבֹתֵֽינוּ׃and our fathersNoun
Hebrew Texts
במדבר 20:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֵּרְד֤וּ אֲבֹתֵ֙ינוּ֙ מִצְרַ֔יְמָה וַנֵּ֥שֶׁב בְּמִצְרַ֖יִם יָמִ֣ים רַבִּ֑ים וַיָּרֵ֥עוּ לָ֛נוּ מִצְרַ֖יִם וְלַאֲבֹתֵֽינוּ׃

במדבר 20:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וירדו אבתינו מצרימה ונשב במצרים ימים רבים וירעו לנו מצרים ולאבתינו׃

Links
Numbers 20:15Numbers 20:15 Text AnalysisNumbers 20:15 InterlinearNumbers 20:15 MultilingualNumbers 20:15 TSKNumbers 20:15 Cross ReferencesNumbers 20:15 Bible HubNumbers 20:15 Biblia ParalelaNumbers 20:15 Chinese BibleNumbers 20:15 French BibleNumbers 20:15 German Bible

Bible Hub
Numbers 20:14
Top of Page
Top of Page