Numbers 22:38
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֨אמֶרAnd saidVerb
1109 [e]bil-‘āmבִּלְעָ֜םBalaamNoun
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
1111 [e]bā-lāq,בָּלָ֗קBalakNoun
2009 [e]hin-nêh-הִֽנֵּה־seePrt
935 [e]ḇā-ṯîבָ֙אתִי֙I have comeVerb
413 [e]’ê-le-ḵā,אֵלֶ֔יךָuntoPrep
6258 [e]‘at-tāhעַתָּ֕הhave I nowAdv
3605 [e]hă-yā-ḵō-wlהֲיָכ֥וֹלam INoun
3201 [e]’ū-ḵalאוּכַ֖לany power at allVerb
1696 [e]dab-bêrדַּבֵּ֣רto sayVerb
3972 [e]mə-’ū-māh;מְא֑וּמָהanythingPro
1697 [e]had-dā-ḇār,הַדָּבָ֗רthe wordNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֨רthatPrt
7760 [e]yā-śîmיָשִׂ֧יםputsVerb
430 [e]’ĕ-lō-hîmאֱלֹהִ֛יםthat GodNoun
6310 [e]bə-p̄îבְּפִ֖יin my mouthNoun
853 [e]’ō-ṯōwאֹת֥וֹ - Acc
1696 [e]’ă-ḏab-bêr.אֲדַבֵּֽר׃that shall I speakVerb
Hebrew Texts
במדבר 22:38 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֨אמֶר בִּלְעָ֜ם אֶל־בָּלָ֗ק הִֽנֵּה־בָ֙אתִי֙ אֵלֶ֔יךָ עַתָּ֕ה הֲיָכֹ֥ול אוּכַ֖ל דַּבֵּ֣ר מְא֑וּמָה הַדָּבָ֗ר אֲשֶׁ֨ר יָשִׂ֧ים אֱלֹהִ֛ים בְּפִ֖י אֹתֹ֥ו אֲדַבֵּֽר׃

במדבר 22:38 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר בלעם אל־בלק הנה־באתי אליך עתה היכול אוכל דבר מאומה הדבר אשר ישים אלהים בפי אתו אדבר׃

Links
Numbers 22:38Numbers 22:38 Text AnalysisNumbers 22:38 InterlinearNumbers 22:38 MultilingualNumbers 22:38 TSKNumbers 22:38 Cross ReferencesNumbers 22:38 Bible HubNumbers 22:38 Biblia ParalelaNumbers 22:38 Chinese BibleNumbers 22:38 French BibleNumbers 22:38 German Bible

Bible Hub
Numbers 22:37
Top of Page
Top of Page