Numbers 23:24
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2005 [e]hen-הֶן־BeholdAdv
5971 [e]‘āmעָם֙the peopleNoun
3833 [e]kə-lā-ḇîכְּלָבִ֣יאas a great lionNoun
6965 [e]yā-qūm,יָק֔וּםshall rise upVerb
738 [e]wə-ḵa-’ă-rîוְכַאֲרִ֖יand as a young lionNoun
5375 [e]yiṯ-naś-śā;יִתְנַשָּׂ֑אlift up himselfVerb
3808 [e]לֹ֤אnotAdv
7901 [e]yiš-kaḇיִשְׁכַּב֙do lie downVerb
5704 [e]‘aḏ-עַד־untilPrep
398 [e]yō-ḵalיֹ֣אכַלhe eatVerb
2964 [e]ṭe-rep̄,טֶ֔רֶף[of] the preyNoun
1818 [e]wə-ḏam-וְדַם־and the bloodNoun
2491 [e]ḥă-lā-lîmחֲלָלִ֖יםof the slainNoun
8354 [e]yiš-teh.יִשְׁתֶּֽה׃drinkVerb
Hebrew Texts
במדבר 23:24 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הֶן־עָם֙ כְּלָבִ֣יא יָק֔וּם וְכַאֲרִ֖י יִתְנַשָּׂ֑א לֹ֤א יִשְׁכַּב֙ עַד־יֹ֣אכַל טֶ֔רֶף וְדַם־חֲלָלִ֖ים יִשְׁתֶּֽה׃

במדבר 23:24 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
הן־עם כלביא יקום וכארי יתנשא לא ישכב עד־יאכל טרף ודם־חללים ישתה׃

Links
Numbers 23:24Numbers 23:24 Text AnalysisNumbers 23:24 InterlinearNumbers 23:24 MultilingualNumbers 23:24 TSKNumbers 23:24 Cross ReferencesNumbers 23:24 Bible HubNumbers 23:24 Biblia ParalelaNumbers 23:24 Chinese BibleNumbers 23:24 French BibleNumbers 23:24 German Bible

Bible Hub
Numbers 23:23
Top of Page
Top of Page