Numbers 34:5
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5437 [e]wə-nā-saḇוְנָסַ֧בAnd shall fetch a edgeVerb
1366 [e]hag-gə-ḇūlהַגְּב֛וּלthe borderNoun
6111 [e]mê-‘aṣ-mō-wnמֵעַצְמ֖וֹןfrom AzmonNoun
5158 [e]naḥ-lāhנַ֣חְלָהto the riverNoun
4714 [e]miṣ-rā-yim;מִצְרָ֑יִםof EgyptNoun
1961 [e]wə-hā-yūוְהָי֥וּand of it shall beVerb
8444 [e]ṯō-wṣ-’ō-ṯāwתוֹצְאֹתָ֖יוthe goings outNoun
3220 [e]hay-yām-māh.הַיָּֽמָּה׃at the seaNoun
Hebrew Texts
במדבר 34:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְנָסַ֧ב הַגְּב֛וּל מֵעַצְמֹ֖ון נַ֣חְלָה מִצְרָ֑יִם וְהָי֥וּ תֹוצְאֹתָ֖יו הַיָּֽמָּה׃

במדבר 34:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ונסב הגבול מעצמון נחלה מצרים והיו תוצאתיו הימה׃

Links
Numbers 34:5Numbers 34:5 Text AnalysisNumbers 34:5 InterlinearNumbers 34:5 MultilingualNumbers 34:5 TSKNumbers 34:5 Cross ReferencesNumbers 34:5 Bible HubNumbers 34:5 Biblia ParalelaNumbers 34:5 Chinese BibleNumbers 34:5 French BibleNumbers 34:5 German Bible

Bible Hub
Numbers 34:4
Top of Page
Top of Page