Psalm 21:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7896 [e]tə-šî-ṯê-mōwתְּשִׁיתֵ֤מוֹ ׀shall makeVerb
8574 [e]kə-ṯan-nūrכְּתַנּ֥וּרoven themNoun
784 [e]’êšאֵשׁ֮as a fieryNoun
6256 [e]lə-‘êṯלְעֵ֪תin the timeNoun
6440 [e]pā-ne-ḵāפָּ֫נֶ֥יךָof Your angerNoun
3068 [e]Yah-wehיְ֭הוָהthe LORDNoun
639 [e]bə-’ap-pōwבְּאַפּ֣וֹin his wrathNoun
1104 [e]yə-ḇal-lə-‘êm;יְבַלְּעֵ֑םshall swallow them upVerb
398 [e]wə-ṯō-ḵə-lêmוְֽתֹאכְלֵ֥םand shall devourVerb
784 [e]’êš.אֵֽשׁ׃the fireNoun
Hebrew Texts
תהילים 21:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
תְּשִׁיתֵ֤מֹו ׀ כְּתַנּ֥וּר אֵשׁ֮ לְעֵ֪ת פָּ֫נֶ֥יךָ יְ֭הוָה בְּאַפֹּ֣ו יְבַלְּעֵ֑ם וְֽתֹאכְלֵ֥ם אֵֽשׁ׃

תהילים 21:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
תשיתמו ׀ כתנור אש לעת פניך יהוה באפו יבלעם ותאכלם אש׃

Links
Psalm 21:9Psalm 21:9 Text AnalysisPsalm 21:9 InterlinearPsalm 21:9 MultilingualPsalm 21:9 TSKPsalm 21:9 Cross ReferencesPsalm 21:9 Bible HubPsalm 21:9 Biblia ParalelaPsalm 21:9 Chinese BiblePsalm 21:9 French BiblePsalm 21:9 German Bible

Bible Hub
Psalm 21:8
Top of Page
Top of Page