Psalm 37:15
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2719 [e]ḥar-bāmחַ֭רְבָּםTheir swordNoun
935 [e]tā-ḇō-wתָּב֣וֹאshall enterVerb
3820 [e]ḇə-lib-bām;בְלִבָּ֑םinto their own heartNoun
7198 [e]wə-qaš-šə-ṯō-w-ṯām,וְ֝קַשְּׁתוֹתָ֗םand their bowsNoun
7665 [e]tiš-šā-ḇar-nāh.תִּשָּׁבַֽרְנָה׃shall be brokenVerb
Hebrew Texts
תהילים 37:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
חַ֭רְבָּם תָּבֹ֣וא בְלִבָּ֑ם וְ֝קַשְּׁתֹותָ֗ם תִּשָּׁבַֽרְנָה׃

תהילים 37:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
חרבם תבוא בלבם וקשתותם תשברנה׃

Links
Psalm 37:15Psalm 37:15 Text AnalysisPsalm 37:15 InterlinearPsalm 37:15 MultilingualPsalm 37:15 TSKPsalm 37:15 Cross ReferencesPsalm 37:15 Bible HubPsalm 37:15 Biblia ParalelaPsalm 37:15 Chinese BiblePsalm 37:15 French BiblePsalm 37:15 German Bible

Bible Hub
Psalm 37:14
Top of Page
Top of Page