Psalm 69:2
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2883 [e]ṭā-ḇa‘-tîטָבַ֤עְתִּי ׀I sinkVerb
3121 [e]bî-wênבִּיוֵ֣ןmireNoun
4688 [e]mə-ṣū-lāhמְ֭צוּלָהin deepNoun
369 [e]wə-’ênוְאֵ֣יןand where noPrt
4613 [e]mā-‘o-māḏ;מָעֳמָ֑ד[there is] standingNoun
935 [e]bā-ṯîבָּ֥אתִיI have comeVerb
4615 [e]ḇə-ma-‘ă-maq-qê-בְמַעֲמַקֵּי־into deepNoun
4325 [e]ma-yim,מַ֝֗יִםwatersNoun
7641 [e]wə-šib-bō-leṯוְשִׁבֹּ֥לֶתand where the floodsNoun
7857 [e]šə-ṭā-p̄ā-ṯə-nî.שְׁטָפָֽתְנִי׃overflowVerb
Hebrew Texts
תהילים 69:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
טָבַ֤עְתִּי ׀ בִּיוֵ֣ן מְ֭צוּלָה וְאֵ֣ין מָעֳמָ֑ד בָּ֥אתִי בְמַעֲמַקֵּי־מַ֝֗יִם וְשִׁבֹּ֥לֶת שְׁטָפָֽתְנִי׃

תהילים 69:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
טבעתי ׀ ביון מצולה ואין מעמד באתי במעמקי־מים ושבלת שטפתני׃

Links
Psalm 69:2Psalm 69:2 Text AnalysisPsalm 69:2 InterlinearPsalm 69:2 MultilingualPsalm 69:2 TSKPsalm 69:2 Cross ReferencesPsalm 69:2 Bible HubPsalm 69:2 Biblia ParalelaPsalm 69:2 Chinese BiblePsalm 69:2 French BiblePsalm 69:2 German Bible

Bible Hub
Psalm 69:1
Top of Page
Top of Page