Zechariah 3:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3588 [e]כִּ֣י ׀ForConj
2009 [e]hin-nêhהִנֵּ֣הbeholdPrt
68 [e]hā-’e-ḇen,הָאֶ֗בֶןthe stoneNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֤רthatPrt
5414 [e]nā-ṯat-tîנָתַ֙תִּי֙I have laidVerb
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵ֣יbeforeNoun
3091 [e]yə-hō-wō-šu-a‘,יְהוֹשֻׁ֔עַJoshuaNoun
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
68 [e]’e-ḇenאֶ֥בֶןstoneNoun
259 [e]’a-ḥaṯאַחַ֖תon oneAdj
7651 [e]šiḇ-‘āhשִׁבְעָ֣ה[shall be] sevenNoun
5869 [e]‘ê-nā-yim;עֵינָ֑יִםeyesNoun
2005 [e]hin-nîהִנְנִ֧יbeholdAdv
6605 [e]mə-p̄at-tê-aḥמְפַתֵּ֣חַI will engraveVerb
6603 [e]pit-tu-ḥāh,פִּתֻּחָ֗הּthe engravingNoun
5002 [e]nə-’umנְאֻם֙saidNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֣הthe LORDNoun
6635 [e]ṣə-ḇā-’ō-wṯ,צְבָא֔וֹתof hostsNoun
4185 [e]ū-maš-tîוּמַשְׁתִּ֛יand I will removeVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
5771 [e]‘ă-wōnעֲוֹ֥ןthe iniquityNoun
776 [e]hā-’ā-reṣ-הָאָֽרֶץ־of that landNoun
1931 [e]ha-hîהַהִ֖יאof thatPro
3117 [e]bə-yō-wmבְּי֥וֹםdayNoun
259 [e]’e-ḥāḏ.אֶחָֽד׃in oneAdj
Hebrew Texts
זכריה 3:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּ֣י ׀ הִנֵּ֣ה הָאֶ֗בֶן אֲשֶׁ֤ר נָתַ֙תִּי֙ לִפְנֵ֣י יְהֹושֻׁ֔עַ עַל־אֶ֥בֶן אַחַ֖ת שִׁבְעָ֣ה עֵינָ֑יִם הִנְנִ֧י מְפַתֵּ֣חַ פִּתֻּחָ֗הּ נְאֻם֙ יְהוָ֣ה צְבָאֹ֔ות וּמַשְׁתִּ֛י אֶת־עֲוֹ֥ן הָאָֽרֶץ־הַהִ֖יא בְּיֹ֥ום אֶחָֽד׃

זכריה 3:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי ׀ הנה האבן אשר נתתי לפני יהושע על־אבן אחת שבעה עינים הנני מפתח פתחה נאם יהוה צבאות ומשתי את־עון הארץ־ההיא ביום אחד׃

Links
Zechariah 3:9Zechariah 3:9 Text AnalysisZechariah 3:9 InterlinearZechariah 3:9 MultilingualZechariah 3:9 TSKZechariah 3:9 Cross ReferencesZechariah 3:9 Bible HubZechariah 3:9 Biblia ParalelaZechariah 3:9 Chinese BibleZechariah 3:9 French BibleZechariah 3:9 German Bible

Bible Hub
Zechariah 3:8
Top of Page
Top of Page