Zechariah 8:12
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3588 [e]kî-כִּֽי־ForConj
2233 [e]ze-ra‘זֶ֣רַעthe offspringNoun
7965 [e]haš-šā-lō-wm,הַשָּׁל֗וֹם[shall be] prosperousNoun
1612 [e]hag-ge-p̄enהַגֶּ֜פֶןthe vineNoun
5414 [e]tit-tênתִּתֵּ֤ןshall give herVerb
6529 [e]pir-yāhפִּרְיָהּ֙fruitNoun
776 [e]wə-hā-’ā-reṣוְהָאָ֙רֶץ֙and the groundNoun
5414 [e]tit-tênתִּתֵּ֣ןshall giveVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־herAcc
2981 [e]yə-ḇū-lāh,יְבוּלָ֔הּincreaseNoun
8064 [e]wə-haš-šā-ma-yimוְהַשָּׁמַ֖יִםand the heavensNoun
5414 [e]yit-tə-nūיִתְּנ֣וּshall giveVerb
2919 [e]ṭal-lām;טַלָּ֑םtheir dewNoun
5157 [e]wə-hin-ḥal-tî,וְהִנְחַלְתִּ֗יand to possessVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
7611 [e]šə-’ê-rîṯשְׁאֵרִ֛יתI will cause the remnantNoun
5971 [e]hā-‘āmהָעָ֥םpeopleNoun
2088 [e]haz-zehהַזֶּ֖הof thisPro
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
428 [e]’êl-leh.אֵֽלֶּה׃thesePro
Hebrew Texts
זכריה 8:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּֽי־זֶ֣רַע הַשָּׁלֹ֗ום הַגֶּ֜פֶן תִּתֵּ֤ן פִּרְיָהּ֙ וְהָאָ֙רֶץ֙ תִּתֵּ֣ן אֶת־יְבוּלָ֔הּ וְהַשָּׁמַ֖יִם יִתְּנ֣וּ טַלָּ֑ם וְהִנְחַלְתִּ֗י אֶת־שְׁאֵרִ֛ית הָעָ֥ם הַזֶּ֖ה אֶת־כָּל־אֵֽלֶּה׃

זכריה 8:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי־זרע השלום הגפן תתן פריה והארץ תתן את־יבולה והשמים יתנו טלם והנחלתי את־שארית העם הזה את־כל־אלה׃

Links
Zechariah 8:12Zechariah 8:12 Text AnalysisZechariah 8:12 InterlinearZechariah 8:12 MultilingualZechariah 8:12 TSKZechariah 8:12 Cross ReferencesZechariah 8:12 Bible HubZechariah 8:12 Biblia ParalelaZechariah 8:12 Chinese BibleZechariah 8:12 French BibleZechariah 8:12 German Bible

Bible Hub
Zechariah 8:11
Top of Page
Top of Page