Zechariah 8:13
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]wə-hā-yāhוְהָיָ֡הAnd it shall come to passVerb
834 [e]ka-’ă-šerכַּאֲשֶׁר֩asPrt
1961 [e]hĕ-yî-ṯemהֱיִיתֶ֨םyou wereVerb
7045 [e]qə-lā-lāhקְלָלָ֜ה[that] a curseNoun
1471 [e]bag-gō-w-yim,בַּגּוֹיִ֗םamong the nationsNoun
1004 [e]bêṯבֵּ֤יתO houseNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāhיְהוּדָה֙of JudahNoun
1004 [e]ū-ḇêṯוּבֵ֣יתand houseNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl,יִשְׂרָאֵ֔לof IsraelNoun
3651 [e]kênכֵּ֚ןsoAdj
3467 [e]’ō-wō-šî-a‘אוֹשִׁ֣יעַwill I saveVerb
853 [e]’eṯ-ḵem,אֶתְכֶ֔םyouAcc
1961 [e]wih-yî-ṯemוִהְיִיתֶ֖םand you shall beVerb
1293 [e]bə-rā-ḵāh;בְּרָכָ֑הa blessingNoun
408 [e]’al-אַל־notAdv
3372 [e]tî-rā-’ūתִּירָ֖אוּdo fearVerb
2388 [e]te-ḥĕ-zaq-nāhתֶּחֱזַ֥קְנָהbe strongVerb
3027 [e]yə-ḏê-ḵem.יְדֵיכֶֽם׃[but] let your handsNoun
  sס -  
Hebrew Texts
זכריה 8:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהָיָ֡ה כַּאֲשֶׁר֩ הֱיִיתֶ֨ם קְלָלָ֜ה בַּגֹּויִ֗ם בֵּ֤ית יְהוּדָה֙ וּבֵ֣ית יִשְׂרָאֵ֔ל כֵּ֚ן אֹושִׁ֣יעַ אֶתְכֶ֔ם וִהְיִיתֶ֖ם בְּרָכָ֑ה אַל־תִּירָ֖אוּ תֶּחֱזַ֥קְנָה יְדֵיכֶֽם׃ ס

זכריה 8:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והיה כאשר הייתם קללה בגוים בית יהודה ובית ישראל כן אושיע אתכם והייתם ברכה אל־תיראו תחזקנה ידיכם׃ ס

Links
Zechariah 8:13Zechariah 8:13 Text AnalysisZechariah 8:13 InterlinearZechariah 8:13 MultilingualZechariah 8:13 TSKZechariah 8:13 Cross ReferencesZechariah 8:13 Bible HubZechariah 8:13 Biblia ParalelaZechariah 8:13 Chinese BibleZechariah 8:13 French BibleZechariah 8:13 German Bible

Bible Hub
Zechariah 8:12
Top of Page
Top of Page