1 Kings 2:8
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2009 [e]wə-hin-nêhוְהִנֵּ֣הand beholdPrt
5973 [e]‘im-mə-ḵāעִ֠מְּךָwithPrep
8096 [e]šim-‘îשִֽׁמְעִ֨י[you hast] you ShimeiNoun
1121 [e]ḇen-בֶן־the sonNoun
1617 [e]gê-rāגֵּרָ֥אof GeraNoun
  ḇen-בֶן־inPrep
1145 [e]hay-mî-nîהַיְמִינִי֮a BenjamiteAdj
980 [e]mib-ba-ḥu-rîmמִבַּחֻרִים֒of BahurimNoun
1931 [e]wə-hūוְה֤וּאand thatPro
7043 [e]qil-la-nîקִֽלְלַ֙נִי֙cursedVerb
7045 [e]qə-lā-lāhקְלָלָ֣הcurse meNoun
4834 [e]nim-re-ṣeṯ,נִמְרֶ֔צֶתwith a grievousVerb
3117 [e]bə-yō-wmבְּי֖וֹםon the dayNoun
1980 [e]leḵ-tîלֶכְתִּ֣יwhen I wentVerb
4266 [e]ma-ḥă-nā-yim;מַחֲנָ֑יִםto MahanaimNoun
1931 [e]wə-hū-וְהֽוּא־but hePro
3381 [e]yā-raḏיָרַ֤דcame downVerb
7125 [e]liq-rā-ṯîלִקְרָאתִי֙to meet meNoun
3383 [e]hay-yar-dên,הַיַּרְדֵּ֔ןat JordanNoun
7650 [e]wā-’eš-šā-ḇa‘וָאֶשָּׁ֨בַֽעand I sworeVerb
  lōwל֤וֹto himPrep
3068 [e]Yah-wehבַֽיהוָה֙by the LORDNoun
559 [e]lê-mōr,לֵאמֹ֔רsayingVerb
518 [e]’im-אִם־I willConj
4191 [e]’ă-mî-ṯə-ḵāאֲמִֽיתְךָ֖put you to deathVerb
2719 [e]be-ḥā-reḇ.בֶּחָֽרֶב׃with the swordNoun
Hebrew Texts
מלכים א 2:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהִנֵּ֣ה עִ֠מְּךָ שִֽׁמְעִ֨י בֶן־גֵּרָ֥א בֶן־הַיְמִינִי֮ מִבַּחֻרִים֒ וְה֤וּא קִֽלְלַ֙נִי֙ קְלָלָ֣ה נִמְרֶ֔צֶת בְּיֹ֖ום לֶכְתִּ֣י מַחֲנָ֑יִם וְהֽוּא־יָרַ֤ד לִקְרָאתִי֙ הַיַּרְדֵּ֔ן וָאֶשָּׁ֨בַֽע לֹ֤ו בַֽיהוָה֙ לֵאמֹ֔ר אִם־אֲמִֽיתְךָ֖ בֶּחָֽרֶב׃

מלכים א 2:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והנה עמך שמעי בן־גרא בן־הימיני מבחרים והוא קללני קללה נמרצת ביום לכתי מחנים והוא־ירד לקראתי הירדן ואשבע לו ביהוה לאמר אם־אמיתך בחרב׃

Links
1 Kings 2:81 Kings 2:8 Text Analysis1 Kings 2:8 Interlinear1 Kings 2:8 Multilingual1 Kings 2:8 TSK1 Kings 2:8 Cross References1 Kings 2:8 Bible Hub1 Kings 2:8 Biblia Paralela1 Kings 2:8 Chinese Bible1 Kings 2:8 French Bible1 Kings 2:8 German Bible

Bible Hub
1 Kings 2:7
Top of Page
Top of Page