2 Chronicles 32:7
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2388 [e]ḥiz-qūחִזְק֣וּBe strongVerb
553 [e]wə-’im-ṣū,וְאִמְצ֔וּand courageousVerb
408 [e]’al-אַל־be not afraidAdv
3372 [e]tî-rə-’ūתִּֽירְא֣וּ.. .. ..Verb
408 [e]wə-’al-וְאַל־norAdv
2865 [e]tê-ḥat-tū,תֵּחַ֗תּוּdismayedVerb
6440 [e]mip-pə-nêמִפְּנֵי֙forNoun
4428 [e]me-leḵמֶ֣לֶךְof the kingNoun
804 [e]’aš-šūr,אַשּׁ֔וּרof AssyriaNoun
6440 [e]ū-mil-lip̄-nêוּמִלִּפְנֵ֖יnor forNoun
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
1995 [e]he-hā-mō-wnהֶהָמ֣וֹןthe multitudeNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
5973 [e]‘im-mōw;עִמּ֑וֹwithPrep
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
5973 [e]‘im-mā-nūעִמָּ֥נוּwithPrep
7227 [e]raḇרַ֖ב[there be] more usAdj
5973 [e]mê-‘im-mōw.מֵעִמּֽוֹ׃than withPrep
Hebrew Texts
דברי הימים ב 32:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
חִזְק֣וּ וְאִמְצ֔וּ אַל־תִּֽירְא֣וּ וְאַל־תֵּחַ֗תּוּ מִפְּנֵי֙ מֶ֣לֶךְ אַשּׁ֔וּר וּמִלִּפְנֵ֖י כָּל־הֶהָמֹ֣ון אֲשֶׁר־עִמֹּ֑ו כִּֽי־עִמָּ֥נוּ רַ֖ב מֵעִמֹּֽו׃

דברי הימים ב 32:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
חזקו ואמצו אל־תיראו ואל־תחתו מפני מלך אשור ומלפני כל־ההמון אשר־עמו כי־עמנו רב מעמו׃

Links
2 Chronicles 32:72 Chronicles 32:7 Text Analysis2 Chronicles 32:7 Interlinear2 Chronicles 32:7 Multilingual2 Chronicles 32:7 TSK2 Chronicles 32:7 Cross References2 Chronicles 32:7 Bible Hub2 Chronicles 32:7 Biblia Paralela2 Chronicles 32:7 Chinese Bible2 Chronicles 32:7 French Bible2 Chronicles 32:7 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 32:6
Top of Page
Top of Page