Isaiah 27:11
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3001 [e]bî-ḇōšבִּיבֹ֤שׁthereof are witheredVerb
7105 [e]qə-ṣî-rāhקְצִירָהּ֙When the boughsNoun
7665 [e]tiš-šā-ḇar-nāh,תִּשָּׁבַ֔רְנָהthey shall be broken offVerb
802 [e]nā-šîmנָשִׁ֕יםthe womenNoun
935 [e]bā-’ō-wṯבָּא֖וֹתcomeVerb
215 [e]mə-’î-rō-wṯמְאִיר֣וֹתset them on fireVerb
853 [e]’ō-w-ṯāh;אוֹתָ֑הּ - Acc
3588 [e]כִּ֣יforConj
3808 [e]לֹ֤אnoAdv
5971 [e]‘am-עַם־[is] it a peopleNoun
998 [e]bî-nō-wṯבִּינוֹת֙of discernmentNoun
1931 [e]hū,ה֔וּאhePro
5921 [e]‘al-עַל־uponPrep
3651 [e]kênכֵּן֙thusAdj
3808 [e]lō-לֹֽא־notAdv
7355 [e]yə-ra-ḥă-men-nūיְרַחֲמֶ֣נּוּdo have mercyVerb
6213 [e]‘ō-śê-hū,עֹשֵׂ֔הוּthat madeVerb
3335 [e]wə-yō-ṣə-rōwוְיֹצְר֖וֹand he who formedVerb
3808 [e]לֹ֥אnotAdv
2603 [e]yə-ḥun-nen-nū.יְחֻנֶּֽנּוּ׃do .. .. ..Verb
  sס -  
Hebrew Texts
ישעה 27:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בִּיבֹ֤שׁ קְצִירָהּ֙ תִּשָּׁבַ֔רְנָה נָשִׁ֕ים בָּאֹ֖ות מְאִירֹ֣ות אֹותָ֑הּ כִּ֣י לֹ֤א עַם־בִּינֹות֙ ה֔וּא עַל־כֵּן֙ לֹֽא־יְרַחֲמֶ֣נּוּ עֹשֵׂ֔הוּ וְיֹצְרֹ֖ו לֹ֥א יְחֻנֶּֽנּוּ׃ ס

ישעה 27:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ביבש קצירה תשברנה נשים באות מאירות אותה כי לא עם־בינות הוא על־כן לא־ירחמנו עשהו ויצרו לא יחננו׃ ס

Links
Isaiah 27:11Isaiah 27:11 Text AnalysisIsaiah 27:11 InterlinearIsaiah 27:11 MultilingualIsaiah 27:11 TSKIsaiah 27:11 Cross ReferencesIsaiah 27:11 Bible HubIsaiah 27:11 Biblia ParalelaIsaiah 27:11 Chinese BibleIsaiah 27:11 French BibleIsaiah 27:11 German Bible

Bible Hub
Isaiah 27:10
Top of Page
Top of Page