2603. chanan
Strong's Concordance
chanan: beseech
Original Word: חָנַן
Part of Speech: Verb
Transliteration: chanan
Phonetic Spelling: (khaw-nan')
Short Definition: beseech
Brown-Driver-Briggs
I. חָנַן verb shew favour, be gracious (Late Hebrew id., Aramaic חֲנַן ; Arabic yearn towards, long for, be merciful, compassionate, favourable, inclined towards; Sabean חן in proper name חן מסבררהם DHMEpigr. Denkm. 40; Phoenician חנן in חן favour, and proper name as אלחנן, חננבעל; Assyrian in derivatives annu, grace, favour, unninu, têninu nannu, id., LotzTP ZimBP 23, 66) —

Qal Perfect חָנַן Genesis 33:5; suffix חַנַּ֫נִי Genesis 33:11; יְ֯חַנַּנִי 2 Samuel 12:22; חַנֹּתִי Exodus 33:19; חָנָ֑נוּ Lamentations 4:16; Imperfect יֶחֱנַן Amos 5:15; יָחֹן Deuteronomy 28:50; וַיָּ֫חָן 2 Kings 13:23; suffix יָחְנְךָ Genesis 43:29; Isaiah 30:19; וִיחֻנֶּךָָ Numbers 6:25; יְחֻנֶּנּוּ Isaiah 27:11; Job 33:24; יְחָנֵּנוּ Psalm 67:2; Psalm 123:2; Malachi 1:9; תָּחֹן Psalm 59:6; suffix תְּחָנֵּם Deuteronomy 7:2; אָחֹן Exodus 33:19; Imperative suffix חָנֵּנִי Psalm 4:2 17t. Psalms; חָנְנֵנִי Psalm 9:14 (Baer pts. חַנְנֵנִי); חָנֵּנוּ Isaiah 33:2; Psalm 123:3 (twice in verse); חָנּוּנוּ Judges 21:22; חָנּנִֻי Job 19:21 (twice in verse); Infinitive absolute חָנוֺן Isaiah 30:19; construct חַנּוֺת Psalm 77:10; חֶנְנָהּ Psalm 102:14; חֲנַנְכֶם Isaiah 30:18; Participle חֹנֵן Proverbs 14:31; חוֺנֵן Psalm 37:21 5t. Psalms, Proverbs — favour, shew favour; 1 of man:

a. Judges 21:22 favour us with them (2 accusative; i.e. by giving them to us).

b. in dealing with the poor, needy, and orphans, absolute Psalm 37:21; Psalm 37:26 = Psalm 112:5; with accusative Proverbs 14:31; Proverbs 19:17; Proverbs 28:8;

c. לְ Psalm 109:12.

c. by considering and sparing, with accusative Deuteronomy 7:2; Deuteronomy 28:50; Lamentations 4:16; Job 19:21 (twice in verse).

2 of God,

a. in the bestowal of favours, with accusative Genesis 33:11 (E), Genesis 43:29 (J), Numbers 6:25 (P), 2 Samuel 12:22; double accusative Genesis 33:5 (E), תּוֺרָֽתְךָ חָנֵּנִי be gracious unto me (in giving) thy law Psalm 119:29.

b. usually in the bestowal of redemption from enemies, evils, and sins; absolute Psalm 77:10, elsewhere with accusative Exodus 33:19 (twice in verse) (JE), Amos 5:15; 2 Kings 13:23; Isaiah 27:11; Isaiah 30:18,19 (twice in verse); Isaiah 33:2; Malachi 1:9; Psalm 4:2; Psalm 6:3; Psalm 9:14; Psalm 25:16; Psalm 26:11; Psalm 27:7; Psalm 30:11; Psalm 31:10; Psalm 41:5; Psalm 41:11; Psalm 51:3; Psalm 56:2; Psalm 57:2 (twice in verse); Psalm 59:6; Psalm 67:2; Psalm 86:3; Psalm 86:16; Psalm 102:14; Psalm 119:58; Psalm 119:132; Psalm 123:2; Psalm 123:3 (twice in verse); Job 33:24. — Job 19:17 see II. חנן

Niph`al Perfect2feminine singular נֵחַנְתְּ Jeremiah 22:23 be pitied (compare נֵאַרארר) but ᵐ5 ᵑ6 ᵑ9 express groan (i.e. נֶאֱנַחְתְּ), which is favoured by context, and adopted by Hi Ew Gf Gie and others

Pi`el Imperfect3masculine singular make gracious, favourable כִּייְֿחַנֵּן קוֺלוֺ Proverbs 26:25.

Poe`l Imperfect3masculine singular direct favour to (Ges§ 55, 1) וְאֶתעֲֿפָרָהּ יְחֹנֵנוּ Psalm 102:15; Participle מְחוֺנֵן עֲנָיִ֯ים Proverbs 14:21.

Hoph`al Imperfect יֻחַן be shewn favour, consideration Isaiah 26:10; Proverbs 21:10.

Hithpa`el Perfect2masculine singular הִתְחַנַּנְתָּה 1 Kings 9:3 5t. Perfect; Imperfect וַיִּתְחַנֵּן 2 Kings 1:13; וַתִּתְחַנֶּןֿ Esther 8:3; אֶתְחַנָּ֑ן Psalm 30:9 #NAME?t. Imperfect; Infinitive לְהִתְחֶנֶּןֿ Esther 4:8; בְּהִתְחַנְנוֺ Genesis 42:21seek or implore favour:

1 of man, with אֶל Genesis 42:21 (E) 2 Kings 1:13; with לְ Job 19:16; Esther 4:8; Esther 8:3.

2 of God, with אֶלֿ Deuteronomy 3:23; 1 Kings 8:33,47 2Chronicles 6:37; Job 8:5; Psalm 30:9; Psalm 142:2; with לְ Hosea 12:5; Job 9:15; with לפני 1 Kings 8:59; 1 Kings 9:3; 2Chronicles 6:24.

II. [חָנַן] be loathsome (compare Arabic x. foetorem emisit (puteus); Syriac rancid); — only וְחַנֹּתִ֫י לִבְנֵי בִטְנִי Job 19:17 and I am loath-some to the sons of my womb ("" זָרָה see II. זור), so RVm Ew De Di and others (On the tone see De.)

[חֲנַן] verb shew favour (see Biblical Hebrew); —

Pa`el Infinitive with aff. person מִחַן (K§ K:46, 3 a) Daniel 4:24 (compare Biblical Hebrew

Po`. Proverbs 14:21).

Hithpa. implore favour (of God; so Biblical Hebrew Hithpa`el), Participle מִתְחַנֵּן Daniel 6:12.

Strong's Exhaustive Concordance
beseech, fair, be, find, show favorable, be deal, give, grant graciously,

A primitive root (compare chanah); properly, to bend or stoop in kindness to an inferior; to favor, bestow; causatively to implore (i.e. Move to favor by petition) -- beseech, X fair, (be, find, shew) favour(-able), be (deal, give, grant (gracious(-ly), intreat, (be) merciful, have (shew) mercy (on, upon), have pity upon, pray, make supplication, X very.

see HEBREW chanah

Forms and Transliterations
אֶתְחַנֶּן־ אֶתְחַנָּֽן׃ אָחֹ֔ן אחן אתחנן־ אתחנן׃ בְּהִתְחַֽנְנ֥וֹ בהתחננו הִתְחַנַּ֙נְתִּי֙ הִתְחַנַּ֣נְתָּה התחננתה התחננתי וְ֝חַנֹּתִ֗י וְהִֽתְחַנְּנ֛וּ וְהִֽתְחַנְּנ֣וּ וְחַנֹּתִי֙ וְחַנַּ֥נִי וְחָ֫נֵּ֥נִי וְחָנֵּ֑נִי וְחָנֵּ֥נִי וְחָנֵּֽנִי׃ וִֽיחָנֵ֑נוּ וִֽיחֻנֶּֽךָּ׃ וַיְחֻנֶּ֗נּוּ וַיִּתְחַנֵּ֤ן וַיִּתְחַנֶּן־ וַיָּחָן֩ וַתִּתְחַנֶּן־ וָאֶתְחַנַּ֖ן וּמְחוֹנֵ֖ן ואתחנן והתחננו וחנני וחנני׃ וחנתי ויחן ויחנך׃ ויחננו ויתחנן ויתחנן־ ומחונן ותתחנן־ ח֝וֹנֵ֗ן ח֣וֹנֵֽן חַנַּ֥נִי חָ֝נֵּ֗נִי חָֽנְנֵ֬נִי חָנ֤וֹן חָנֵּ֑נִי חָנֵּ֑נוּ חָנֵּ֖נוּ חָנֵּ֗נִי חָנֵּ֣נִי חָנֵּ֣נוּ חָנֵּ֤נִי חָנֵּ֥נִי חָנֵּֽנִי׃ חָנַ֥ן חָנָֽנוּ׃ חָנֻּ֣נִי חָנֻּ֬נִי חָנּ֣וּנוּ חֹנֵ֥ן חוֹנֵ֣ן חוֹנֵ֥ן חונן חנון חנונו חנן חננו חננו׃ חנני חנני׃ חננני יְחַנֵּ֣ן יְחָנֵּ֥נוּ יְחֹנֵֽנוּ׃ יְחֻנֶּֽנּוּ׃ יֶֽחֱנַ֛ן יָחְנְךָ֖ יָחְנְךָ֙ יָחֹֽן׃ יֻחַ֖ן יֻחַ֤ן יחן יחן׃ יחנך יחנן יחננו יחננו׃ לְ֝חֶֽנְנָ֗הּ לְהִֽתְחַנֶּן־ לְחוֹנֵ֖ן לַֽחֲנַנְכֶ֔ם להתחנן־ לחונן לחננה לחננכם נֵּחַנְתְּ֙ נחנת שֶׁיְּחָנֵּֽנוּ׃ שיחננו׃ תְחָנֵּֽם׃ תִּתְחַנָּֽן׃ תָּחֹ֨ן תחן תחנם׃ תתחנן׃ ’ā·ḥōn ’āḥōn ’eṯ·ḥan·nān ’eṯ·ḥan·nen- ’eṯḥannān ’eṯḥannen- aChon bə·hiṯ·ḥan·nōw behitchanNo bəhiṯḥannōw chaNan chaNanu chaneNeni chanNani chanNenu chanNuni chanNunu chaNon choNen chonneni etchanNan etchannen ḥā·nā·nū ḥā·nan ḥā·nə·nê·nî ḥā·nō·wn ḥan·na·nî ḥān·nê·nî ḥān·nê·nū ḥān·nu·nî ḥān·nū·nū ḥānan ḥānānū ḥānənênî ḥannanî ḥānnênî ḥānnênū ḥānnunî ḥānnūnū ḥānōwn hiṯ·ḥan·nan·tāh hiṯ·ḥan·nan·tî hitchanNantah hitchanNanti hiṯḥannantāh hiṯḥannantî ḥō·nên ḥō·w·nên ḥōnên ḥōwnên la·ḥă·nan·ḵem lachananChem laḥănanḵem lə·ḥen·nāh lə·hiṯ·ḥan·nen- lə·ḥō·w·nên lechenNah lechoNen ləḥennāh lehitchannen ləhiṯḥannen- ləḥōwnên nê·ḥant nechanT nêḥant še·yə·ḥān·nê·nū šeyəḥānnênū sheiyechanNenu tā·ḥōn taChon tāḥōn ṯə·ḥān·nêm techanNem ṯəḥānnêm tiṯ·ḥan·nān titchanNan tiṯḥannān ū·mə·ḥō·w·nên umechoNen ūməḥōwnên vaetchanNan vaiyaChan vaiyitchanNen vattitchannen vaychunNennu vechanNani vechannoTi vechonNeni vehitchanneNu vichaNenu VichunNeka wā’eṯḥannan wā·’eṯ·ḥan·nan wat·tiṯ·ḥan·nen- wattiṯḥannen- way·ḥun·nen·nū way·yā·ḥān way·yiṯ·ḥan·nên way·yiṯ·ḥan·nen- wayḥunnennū wayyāḥān wayyiṯḥannên wayyiṯḥannen- wə·ḥan·na·nî wə·ḥān·nê·nî wə·ḥan·nō·ṯî wə·hiṯ·ḥan·nə·nū wəḥannanî wəḥānnênî wəḥannōṯî wəhiṯḥannənū wî·ḥā·nê·nū wî·ḥun·ne·kā wîḥānênū wîḥunnekā yā·ḥə·nə·ḵā yā·ḥōn yacheneCha yaChon yāḥənəḵā yāḥōn yə·ḥān·nê·nū yə·ḥan·nên ye·ḥĕ·nan yə·ḥō·nê·nū yə·ḥun·nen·nū yechanNen yechanNenu yecheNan yechoNenu yechunNennu yəḥannên yəḥānnênū yeḥĕnan yəḥōnênū yəḥunnennū yu·ḥan yuChan yuḥan
Links
Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts
Englishman's Concordance
Strong's Hebrew 2603
78 Occurrences


’ā·ḥōn — 1 Occ.
bə·hiṯ·ḥan·nōw — 1 Occ.
ḥā·nan — 1 Occ.
ḥā·nā·nū — 1 Occ.
ḥā·nə·nê·nî — 1 Occ.
ḥan·na·nî — 1 Occ.
ḥān·nê·nū — 3 Occ.
ḥān·nu·nî — 2 Occ.
ḥān·nū·nū — 1 Occ.
ḥā·nō·wn — 1 Occ.
ḥō·w·nên — 6 Occ.
ḥān·nê·nî — 12 Occ.
’eṯ·ḥan·nān — 3 Occ.
’eṯ·ḥan·nen- — 1 Occ.
hiṯ·ḥan·nan·tāh — 1 Occ.
hiṯ·ḥan·nan·tî — 1 Occ.
la·ḥă·nan·ḵem — 1 Occ.
lə·ḥen·nāh — 1 Occ.
lə·ḥō·w·nên — 1 Occ.
lə·hiṯ·ḥan·nen- — 1 Occ.
nê·ḥant — 1 Occ.
še·yə·ḥān·nê·nū — 1 Occ.
tā·ḥōn — 1 Occ.
ṯə·ḥān·nêm — 1 Occ.
tiṯ·ḥan·nān — 1 Occ.
ū·mə·ḥō·w·nên — 1 Occ.
wā·’eṯ·ḥan·nan — 1 Occ.
way·yā·ḥān — 1 Occ.
way·yiṯ·ḥan·nên — 2 Occ.
wat·tiṯ·ḥan·nen- — 1 Occ.
way·ḥun·nen·nū — 1 Occ.
wə·ḥan·na·nî — 1 Occ.
wə·ḥan·nō·ṯî — 2 Occ.
wə·ḥān·nê·nî — 6 Occ.
wə·hiṯ·ḥan·nə·nū — 4 Occ.
wî·ḥā·nê·nū — 1 Occ.
wî·ḥun·ne·kā — 1 Occ.
yā·ḥə·nə·ḵā — 2 Occ.
yā·ḥōn — 1 Occ.
yə·ḥan·nên — 1 Occ.
yə·ḥān·nê·nū — 1 Occ.
ye·ḥĕ·nan — 1 Occ.
yə·ḥō·nê·nū — 1 Occ.
yə·ḥun·nen·nū — 1 Occ.
yu·ḥan — 2 Occ.

Genesis 33:5
HEB: הַיְלָדִ֕ים אֲשֶׁר־ חָנַ֥ן אֱלֹהִ֖ים אֶת־
NAS: God has graciously given your servant.
KJV: which God hath graciously given thy servant.
INT: the children whom has graciously God your servant

Genesis 33:11
HEB: לָ֔ךְ כִּֽי־ חַנַּ֥נִי אֱלֹהִ֖ים וְכִ֣י
NAS: God has dealt graciously with me and because
KJV: to thee; because God hath dealt graciously with me, and because
INT: has been brought because has dealt God and because

Genesis 42:21
HEB: צָרַ֥ת נַפְשׁ֛וֹ בְּהִתְחַֽנְנ֥וֹ אֵלֵ֖ינוּ וְלֹ֣א
NAS: of his soul when he pleaded with us, yet we would not listen;
KJV: of his soul, when he besought us, and we would not hear;
INT: the distress of his soul pleaded about not

Genesis 43:29
HEB: וַיֹּאמַ֕ר אֱלֹהִ֥ים יָחְנְךָ֖ בְּנִֽי׃
NAS: May God be gracious to you, my son.
KJV: God be gracious unto thee, my son.
INT: said may God be gracious my son

Exodus 33:19
HEB: יְהוָ֖ה לְפָנֶ֑יךָ וְחַנֹּתִי֙ אֶת־ אֲשֶׁ֣ר
NAS: before you; and I will be gracious to whom
KJV: before thee; and will be gracious to whom I will be gracious,
INT: of the LORD before will be gracious to whom will be gracious

Exodus 33:19
HEB: אֶת־ אֲשֶׁ֣ר אָחֹ֔ן וְרִחַמְתִּ֖י אֶת־
NAS: to whom I will be gracious, and will show
KJV: thee; and will be gracious to whom I will be gracious, and will shew mercy
INT: will be gracious to whom will be gracious and will show whom

Numbers 6:25
HEB: פָּנָ֛יו אֵלֶ֖יךָ וִֽיחֻנֶּֽךָּ׃ ס
NAS: shine on you, And be gracious to you;
KJV: shine upon thee, and be gracious unto thee:
INT: his face on be gracious

Deuteronomy 3:23
HEB: וָאֶתְחַנַּ֖ן אֶל־ יְהוָ֑ה
NAS: I also pleaded with the LORD
KJV: And I besought the LORD at that time,
INT: pleaded with the LORD

Deuteronomy 7:2
HEB: בְּרִ֖ית וְלֹ֥א תְחָנֵּֽם׃
NAS: covenant with them and show no
KJV: no covenant with them, nor shew mercy unto them:
INT: covenant no and show

Deuteronomy 28:50
HEB: וְנַ֖עַר לֹ֥א יָחֹֽן׃
NAS: nor show favor to the young.
KJV: of the old, nor shew favour to the young:
INT: to the young nor show

Judges 21:22
HEB: וְאָמַ֤רְנוּ אֲלֵיהֶם֙ חָנּ֣וּנוּ אוֹתָ֔ם כִּ֣י
NAS: to us, that we shall say to them, 'Give them to us voluntarily, because
KJV: that we will say unto them, Be favourable unto them for our sakes: because we reserved
INT: shall say to Give because did not

2 Samuel 12:22
HEB: [יְחָנַּנִי כ] (וְחַנַּ֥נִי ק) יְהוָ֖ה
NAS: the LORD may be gracious to me, that the child
KJV: [whether] GOD will be gracious to me, that the child
INT: Who knows beseech the LORD was alive

1 Kings 8:33
HEB: שְׁמֶ֔ךָ וְהִֽתְפַּֽלְל֧וּ וְהִֽתְחַנְּנ֛וּ אֵלֶ֖יךָ בַּבַּ֥יִת
NAS: and pray and make supplication to You in this
KJV: and pray, and make supplication unto thee in this house:
INT: your name and pray and make about house

1 Kings 8:47
HEB: שָׁ֑ם וְשָׁ֣בוּ ׀ וְהִֽתְחַנְּנ֣וּ אֵלֶ֗יךָ בְּאֶ֤רֶץ
NAS: and repent and make supplication to You in the land
KJV: and repent, and make supplication unto thee in the land
INT: in it and repent and make to you the land

1 Kings 8:59
HEB: אֵ֗לֶּה אֲשֶׁ֤ר הִתְחַנַּ֙נְתִּי֙ לִפְנֵ֣י יְהוָ֔ה
NAS: of mine, with which I have made supplication before
KJV: And let these my words, wherewith I have made supplication before
INT: and may these which have made before the LORD

1 Kings 9:3
HEB: תְּחִנָּתְךָ֮ אֲשֶׁ֣ר הִתְחַנַּ֣נְתָּה לְפָנַי֒ הִקְדַּ֗שְׁתִּי
NAS: which you have made before
KJV: and thy supplication, that thou hast made before
INT: and your supplication which have made before have consecrated

2 Kings 1:13
HEB: לְנֶ֣גֶד אֵלִיָּ֗הוּ וַיִּתְחַנֵּ֤ן אֵלָיו֙ וַיְדַבֵּ֣ר
NAS: Elijah, and begged him and said
KJV: Elijah, and besought him, and said
INT: before Elijah and begged and said

2 Kings 13:23
HEB: וַיָּחָן֩ יְהוָ֨ה אֹתָ֤ם
NAS: But the LORD was gracious to them and had compassion
KJV: And the LORD was gracious unto them, and had compassion
INT: was gracious the LORD to them

2 Chronicles 6:24
HEB: שְׁמֶ֔ךָ וְהִתְפַּֽלְל֧וּ וְהִֽתְחַנְּנ֛וּ לְפָנֶ֖יךָ בַּבַּ֥יִת
NAS: and pray and make supplication before
KJV: and pray and make supplication before
INT: your name and pray and make before house

2 Chronicles 6:37
HEB: שָׁ֑ם וְשָׁ֣בוּ ׀ וְהִֽתְחַנְּנ֣וּ אֵלֶ֗יךָ בְּאֶ֤רֶץ
NAS: and repent and make supplication to You in the land
KJV: and turn and pray unto thee in the land
INT: in it and repent and make to you the land

Esther 4:8
HEB: אֶל־ הַמֶּ֧לֶךְ לְהִֽתְחַנֶּן־ ל֛וֹ וּלְבַקֵּ֥שׁ
NAS: in to the king to implore his favor and to plead
KJV: unto the king, to make supplication unto him, and to make request
INT: to the king to implore plead before

Esther 8:3
HEB: רַגְלָ֑יו וַתֵּ֣בְךְּ וַתִּתְחַנֶּן־ ל֗וֹ לְהַֽעֲבִיר֙
NAS: wept and implored him to avert
KJV: his feet, and besought him with tears
INT: his feet wept and implored to avert the mischief

Job 8:5
HEB: וְאֶל־ שַׁ֝דַּ֗י תִּתְחַנָּֽן׃
NAS: God And implore the compassion of the Almighty,
KJV: betimes, and make thy supplication to the Almighty;
INT: of the Almighty and implore

Job 9:15
HEB: אֶעֱנֶ֑ה לִ֝מְשֹׁפְטִ֗י אֶתְחַנָּֽן׃
NAS: I could not answer; I would have to implore the mercy of my judge.
KJV: [yet] would I not answer, [but] I would make supplication to my judge.
INT: answer of my judge implore

Job 19:16
HEB: בְּמוֹ־ פִ֝֗י אֶתְחַנֶּן־ לֽוֹ׃
NAS: but he does not answer; I have to implore him with my mouth.
KJV: and he gave [me] no answer; I intreated him with
INT: with my mouth implore

78 Occurrences

2602
Top of Page
Top of Page