Numbers 26:10
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6605 [e]wat-tip̄-taḥוַתִּפְתַּ֨חAnd openedVerb
776 [e]hā-’ā-reṣהָאָ֜רֶץthe earthNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־herAcc
6310 [e]pî-hā,פִּ֗יהָmouthNoun
1104 [e]wat-tiḇ-la‘וַתִּבְלַ֥עand swallowed them upVerb
853 [e]’ō-ṯāmאֹתָ֛ם - Acc
854 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־and withPrep
7141 [e]qō-raḥקֹ֖רַחKorahNoun
4194 [e]bə-mō-wṯבְּמ֣וֹתdiedNoun
5712 [e]hā-‘ê-ḏāh;הָעֵדָ֑הwhen that companyNoun
398 [e]ba-’ă-ḵōlבַּאֲכֹ֣לdevouredVerb
784 [e]hā-’êš,הָאֵ֗שׁwhat time the fireNoun
853 [e]’êṯאֵ֣ת - Acc
2572 [e]ḥă-miš-šîmחֲמִשִּׁ֤יםfiftyNoun
3967 [e]ū-mā-ṯa-yimוּמָאתַ֙יִם֙and two hundredNoun
376 [e]’îš,אִ֔ישׁmenNoun
1961 [e]way-yih-yūוַיִּהְי֖וּand they becameVerb
5251 [e]lə-nês.לְנֵֽס׃a signNoun
Hebrew Texts
במדבר 26:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַתִּפְתַּ֨ח הָאָ֜רֶץ אֶת־פִּ֗יהָ וַתִּבְלַ֥ע אֹתָ֛ם וְאֶת־קֹ֖רַח בְּמֹ֣ות הָעֵדָ֑ה בַּאֲכֹ֣ל הָאֵ֗שׁ אֵ֣ת חֲמִשִּׁ֤ים וּמָאתַ֙יִם֙ אִ֔ישׁ וַיִּהְי֖וּ לְנֵֽס׃

במדבר 26:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ותפתח הארץ את־פיה ותבלע אתם ואת־קרח במות העדה באכל האש את חמשים ומאתים איש ויהיו לנס׃

Links
Numbers 26:10Numbers 26:10 Text AnalysisNumbers 26:10 InterlinearNumbers 26:10 MultilingualNumbers 26:10 TSKNumbers 26:10 Cross ReferencesNumbers 26:10 Bible HubNumbers 26:10 Biblia ParalelaNumbers 26:10 Chinese BibleNumbers 26:10 French BibleNumbers 26:10 German Bible

Bible Hub
Numbers 26:9
Top of Page
Top of Page