φυλάσσεσθαι
Englishman's Concordance
φυλάσσεσθαι (phylassesthai) — 2 Occurrences

Acts 21:25 V-PNM
GRK: ἐπεστείλαμεν κρίναντες φυλάσσεσθαι αὐτοὺς τό
NAS: having decided that they should abstain from meat
KJV: save only that they keep themselves
INT: wrote having judged to keep from them the things

Acts 23:35 V-PNM
GRK: τοῦ Ἡρῴδου φυλάσσεσθαι αὐτόν
NAS: giving orders for him to be kept in Herod's
KJV: he commanded him to be kept in Herod's
INT: of Herod to be kept him

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page