φυλάσσοντι
Englishman's Concordance
φυλάσσοντι (phylassonti) — 1 Occurrence

Acts 28:16 V-PPA-DMS
GRK: σὺν τῷ φυλάσσοντι αὐτὸν στρατιώτῃ
NAS: with the soldier who was guarding him.
KJV: with a soldier that kept him.
INT: with the who kept him soldier

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page